دگرهیپنوتیزم

دگرهیپنوتیزم

دکتر فلاور براي هيپنوتيزم کردن بسيار راحت و آسان است. زيرا به اين نياز ندارد که شما به بيان و ارائه يک متن مفصل وپيچيده به عنوان تلقين هيپنوتيزمي بپردازيد . آنچه که به عنوان تلقين به سوژه گفته مي شود , عملا چيزي بيشتر از شمردن نيست. در آغاز کار همانطور که قبلا اشاره شد , مطالب را براي توجيه و آماده سازي به سوژه بگوييد. در مرحله دوم تنها آنچه را که هيپنوتيزور انجام مي دهد , شمردن است و تنها کاري را که سوژه ابه انجام آن مي پردازد , باز کردن و بستن چشم ها مي باشد. بنابراين , اين روشي است که طي آن سوژه به صورت فعالي شرکت مي کند.

سوژه بايستي راحت بر روي صندلي قرار بگيرد و در مقابل او يک در يا ديوار ساده و بي آرايش وجود داشته باشد. شما طوري قرار بگيريد که در قسمت جانبي و کمي عقب تر از او مستقر باشيد. در اين وضعيت اين امکان براي شما فراهم مي شود تا صورت و يکي از چشم هاي او را از نيمرخ زير نظر داشته باشيد و از نزديک عکس العمل هاي او را مشاهده کنيد. در اين متد
نيازي نيست تا شما بر روي نقطه خاصي به تمرکز و توجه بپردازيد. کار را به اين ترتيب ادامه دهيد:

((کاملا ريلاکس باشيد و نگاه شما متوجه در يا ديواري باشد که مقابل چشمان شما قرار گرفته است . لزومي ندارد که توجه دقيقي به اين ناحيه داشته باشيد. کافي است که تنها به صورتي خواب آلود و مبهم در ميدان ديد شما قرار گرفته باشد. پس از مدت کوتاهي من شروع به شمردن مي کنم. پس از شنيدن هر عددي چشمانتان را ببنديد و در فاصله عددها چشمانتان
را باز کنيد و اين کار را به اين صورت ادامه بدهيد.)) پس از آن به قسمت جلوي ديد او برويد و آنچه را که مورد نظر شماست  , به صورتي عملي و از طريق چهره خودتان به او نشان بدهيد. براي مثال عدد ((يک )) را بشماريد و همگام با آن چشمانتان را ببنديد و پس از مدت کوتاهي آنها را باز کنيد. پس از آن عدد ((دو )) را بشماريد و همگام با آن بار ديگر چشمانتان را ببنديد و بعد باز کنيد. سپس عدد (( سه )) را بشماريد و بعد اين جريان را استمرار بخشيد ولي در اين موقع در زمان باز کردن چشم  ها طوري عمل کنيد که افراد ناظر احساس کنند باز گشايي چشمان شما با سختي و دشواري بيشتري صورت مي گيرد.
بنابراين تکيه بيشتري بر تلقينات خود بدهيد. در اين زمان بار ديگر به پشت سر يا کنار سوژه رفته و شروع به شمردن کنيد.


ضمنا از سوژه بخواهيد که همگام با شمردن شما , چشمانش را باز کرده و بعد ببندد , تا زماني که ديگر باز کردن چشم ها براي او بسيار مشکل و طاقت فرسا جلوه کند. ((در جريان اين  شمردنها شما احساس مي کنيد که هر بار باز کردن چشم ها براي شما سخت تر و دشوارتر مي شود. در اين جريان لحظه به لحظه چشمان شما خسته تر و خواب آلود تر مي شوند. پس
از مدتي احساس ميکنيد که بازگشايي چشم ها براي شما بسيار سخت و دشوار , بلکه غير ممکن مي گردد. همين طور که اين شمارشها ادامه پيدا مي کند , شما احساس مي کنيد که يک حالت خستگي , کرختي , وتنبلي در قسمت هاي مختلف بدن شما پديدار مي گردد. تمام قسمتهاي مختلف بدن شما ريلاکس و ريلاکس تر مي شوند. پس از مدتي شما آنچنان خسته و خواب آلود مي شويد که با شمردن ديگر نمي توانيد چشمانتان را باز کنيد , بلکه همانطور بسته باقي مي ماند و با شمردن اين حالت شما به هم نمي خورد . دير يا نزديک زماني فرا مي رسد که شما چشمانتان را مي بنديد و اين وضع همينطور باقي مي ماند و شما هم به خواب عميقي فرو مي رويد. ))

تا به حال شما براي سوژه شرح داده ايد که او بايد انتظار چه وقايعي را داشته باشد . بنابراين در اين موقع شما مي توانيد به صورت يکنواختي به شمردن بپردازيد . شمردن را از يک شروع کنيد و تا بيست , مطابق شرحي که بيان شد , ادامه دهيد.
اگر هنوز چشمان سوژه بسته نشده بود , مي توانيد دوباره از يک تا بيست بشماريد . اين سري شمردنها را تا زماني ادامه بدهيد که چشمان او بسته باقي بماند و در حالت هيپنوتيزم قرار بگيرد. يک سوژه خوب هيپنوتيزمي ختي پيش از آنکه شما به عدد پانزده برسيد , چشمانش بسته باقي مي ماند. اولين نکته جالبي که شما به آن برخورد مي کنيد , کوشش سوژه
براي باز کردن چشمانش مي باشد. گاهي نظم باز و بسته شدن چشمان او با نظم شمردن شما هماهنگي نشان نمي دهد. پس از مدتي در حالي که سوژه براي باز و بستن چشم هايش به کوشش بي حاصلي دست مي زند , ولي همچنان ديدگان او بسته باقي مي مانند و تنها کمي پلک ها و ابروهاي او حرکت مي کنند.

پس از انکه چشمان او بسته باقي ماند , شمردن را متوقف کنيد و به لحن بيانات خويش آهنگ و نماي آمرانه اي بدهيد. در اين زمان سوژه هيپنوتيزم شده است. اگر بخواهيد , مي توانيد شمردن را تا رسيدن به عدد بيست ادامه بدهيد, ولي از اين به بعد اين شمردن را با تلقيناتي درباره عميق تر شدن خلسه هيپنوتيزمي هماهنگ کنيد . به او متذکر شويد که با شمردن هر
عدد خواب او عميق و عميق تر مي شود و زماني که شما به عدد بيست برسيد , او در يک خلسه عميق هيپنوتيزمي قرار  مي گيرد. زماني که به عدد بيست رسيديد , به صداي خود لحن قاطع تر و آمرانه تري بدهيد و به اصطلاح بر او تسلط پيدا کنيد .
به اين ترتيب همان طور که براي گام سوم لازم است , شما کنترل بر سوژه را به دست گرفته ايد.

گاهي با وجود آنکه چشمان سوژه هنوز بسته نشده , ولي با اين وجود هماهنگي حرکات بسته شدن و باز شدن چشمان او با شمردن شما بهم خورده و مختل شده است. در اين شرايط نيازي به اين نيست که تا بيست بشماريد . در اين شرايط شمردن با متوقف کرده و به کنترل او به صورتي آمرانه به تلقيناتي بپردازيد که هدف آنها عميق تر شدن خلسه هيپنوتيزمي
سوژه است.

اگر پس از سه بار شمردن تا بيست چشمان سوژه بسته باقي نماند و يا اينکه هماهنگي باز و بسته شدن چشم هاي او با  نظم شمردن شما به هم نخورد , شما مي توانيد به اين نتيجه برسيد که اين تکنيک بر روي او موثر نيست , ولي نبايد  در وسط القاي خلسه مبادرت به توقف کردن آن بکنيد. بنابراين زماني که شما براي دور سوم به عدد بيست رسيديد , از او بخواهيد که چشمانش راببندد و همان طور که در روش ريلاکس شدن آموختيد , با اين روش و يا تکنيک هاي ديگر او را هيپنوتيزم کنيد . حتي سوژه هايي که تا حدودي با هيپنوتيزم آشنايي دارند , متوجه نمي شوند که شما به روش جديدي روي آورده ايد , بلکه آنها خيال مي کنند اين همان روشي است که شما به صورت عادي و معمولي براي القاي خلسه هيپنوتيزمي از آن استفاده مي کنيد.

روش دکتر فلاور به سه شکل متفاوت مي تواند مورد استفاده قرار بگرد. در شکل اول پس از آنکه چشمان سوژه خود به خود بسته شد . هيپنوتيزور کنترل خود را بر او اعمال مي کند . در شکل دوم پس از آنکه اختلالي در هماهنگي بين شمارش شما و باز و بسته شدن چشمان سوژه پديد آمد . اين پديده را براي او به عنوان دليلي براي پيدايش خلسه هيپنوتيزمي تلقي کرده
و از او بخواهيد که چشمانش را ببندد و تسلط هيپنوتيزمي خويش را برقرار سازيد.
متد شما موثر تر و کارساز نيست , ادامه کار را متوقف کرده و به تکنيک ديگر روي آوريد.
  

به کوشش محمد تبریزی

تصحیح از رامین حمیدی

:: برچسب‌ها: دگر هیپنوتیزم , هیپنوتیزم کردن دیگران , تلقینات هیپنوتیزم , هیپنوتیزم وماورا , سوژه , تسلط بر هیپنوتیزم , روش های هیپنوتیزم کردن , بیدار شدن از هیپنوتیزم , خواب رفتن هیپنوتیزم , تمرکز , تکنیک های هیپنوتیزم , ,
|
امتیاز مطلب : 105
|
تعداد امتیازدهندگان : 30
|
مجموع امتیاز : 30
نویسنده : رامین حمیدی
تاریخ : یک شنبه 29 خرداد 1390
مطالب مرتبط با این پست
می توانید دیدگاه خود را بنویسید

/weblog/file/img/m.jpg
ali در تاریخ : 1390/3/29/0 - - گفته است :
سلام خیلی خوب بود حال کردم.ممنون.به وبلاگ منم سر بزن .وقتی افتخار دادی اومدی وبلاگم رو تبلیغات دو سه تا کلیک کن تا یه پولی به دوسته اینترنتیت برسه.

منم رو تبلیغات کلیک کردم....پاسخ:به روي چشم.در خواست شما انجام شد........تاييد عمليات..... بازم بيا دوست گلم.


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه: